Scéna

August 8, 2008
Zora Staššová

Scéna (Documentary)

The presentation of current work of artists who are members of art association N´89 (Nitra, Slovakia).

Starring: Richard Kamenský, Ján Huňady, Ria Kmeťová, Mária Machatová, Jana Šabíková- Farmanová, Eva Reháková, Anabela Sládek, Terezia Sládeková, Daniel Szalai, Juraj Kollár, Erika Szokeová, Soňa Mrázová, Mária Žilíková, Marián Žilík a i.

Directed by: Zora Staššová
Camera: Zora Staššová
Edited by: Zora Staššová
Sound: Nicolas Arnaud
Music: Juraj Kollár
Technical Support: Henrich Varga, Oto Habán, Peter Podmacký & Tomáš Štorcel

Share:
COPYRIGHT © 2021 NICOLAS ARNAUD. ALL RIGHTS RESERVED